۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دو خطی» ثبت شده است

برای اوقاتی که افکارم وحشی می شوند.


+با چشمان باز بخوانید.