[رویاباف میخواهد بنویسد ولی هرچه به ذهنش می آید افکار مبهم و منفی ست که چند روزی گریبانگیرش شده...رویاباف نمیخواهد به بقیه حس های منفی اش را منتقل کند؛پس کیبوردش را غلاف میکند و دنبال شادی های کوچک میگردد. ولی شما فکر کنید این یک پست با محتوای مثبت است با تشکر]